BTW teruggave particulieren

BTW teruggave particulieren op zonnepanelen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. De BTW teruggave gaat van uw investering af. Dus bij een investering in zonnepanelen van € 3.000 levert u dit ruim € 480 euro op; zo´n 16% van uw investering. Hieronder leest u een eenvoudig stappenplan.

Solartec zorgt samen met u dat het terugvragen van de BTW goed verloopt.

 

Eenvoudig

De belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren. Voor hen geldt de BTW teruggave particulieren.

Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 euro te regelen. Maar het terugvragen van de btw is zo eenvoudig, dat u  dat goed zelf kan doen of wij assisteren u daarbij gratis.

 

Ontheffing

In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan btw-aangifte doen, maar in de praktijk hoeven particulieren, die geen administratieve stappen willen zetten, niets te doen. Als de Belastingdienst niets verneemt, krijgt de particulier automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. In de praktijk vallen alle particulieren onder die regeling.

Particulieren die hun btw terug willen vragen, moeten wél administratieve stappen zetten. Ze kunnen daarbij direct een verzoek te doen om na teruggave verdere ontheffing te krijgen van btw-aangifte. (De Belastingdienst dient dit wel aan u te bevestigen).

Particulieren die al ondernemer zijn, zogeheten ZZP’ers, kunnen ook de btw terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Maar voor hun is het niet vanzelfsprekend dat ze daarna gebruik kunnen maken van de de kleine ondernemersregeling. Immers: een reeds bestaande ondernemer, die zonnepanelen gaat exploiteren krijgt een extra btw-activiteit naast zijn reeds bestaande activiteiten. Voor ZZP-ers gelden andere fiscale voordelen, welke wij onder de kop “Ondernemers” verder toelichten. Voor de kleine ondernemersregeling (KOR) is het totaalbedrag dat moet worden afgedragen van alle btw-activiteiten van belang; als dit hoger is dan 1345 euro per jaar krijgt u geen ontheffing van de aangifteplicht. In de praktijk zal dit bij een particulier maar zelden voorkomen.

 

Vier stappen om uw BTW terug te vragen

Stap 1: Formulier invullen: ‘Opgaaf startende ondernemer’
Formeel bent u ondernemer vanaf het moment waarop u begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet u zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst.

Dit moet u doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin u de panelen heeft aangeschaft. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook. U kunt het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ gebruiken. Dit formulier kunt hier downloaden: www.belastingdienst.nl.

Het formulier is eenvoudig. De meeste vragen spreken voor zich. We kunnen gezamenlijk het formulier invullen en de btw terugvragen als dat wenst.

Met eventuele extra vragen kunt u terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst
Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt u een zogenoemde ´vaststelling´. Normaal gesproken zal de Belastingdienst u hierin bevestigen dat u als ondernemer bent aangemerkt en u in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvangt u per brief uw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvangt u uw wachtwoord om digitaal uw btw-aangifte te doen.

Stap 3: Btw-aangifte
Vanaf het moment dat u ondernemer bent, moet u ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Doe dit niet te laat; anders riskeert u een boete en naheffing (zie onder). Om de berekening van de btw die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen (´forfaits´) genoemd voor de btw die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen:

Geinstalleerd
vermogen in Wp
Forfait
0-1000 € 20
1001-2000 € 40
2001-3000 € 60
3001-4000 € 80
4000-5000 € 100

 

De btw, die u moet afdragen, bedraagt het jaarlijks forfait-bedrag. Bijvoorbeeld: voor een standaardsysteem van 2000 Wattpiek geldt een jaarlijks forfait van 40 euro. Bij uw btw-aangifte over het kwartaal, waarin u de panelen kocht, vraagt u ook de btw die u betaalde voor aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug.

LET OP: Als u te laat uw kwartaalaangifte doet, riskeert u een boete en een forse geschatte aanslag. U kunt hier aan de Belastingdienst vragen om per sms aan herinnerd te worden aan uw kwartaalaangifte: www.belastingdienst.nl.

Stap 4: Voor de toekomst ontheffing vragen van btw-aangifte
Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van uw zonnepanelen kunt u op grond van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van btw-aangifte, zodat u nadat u de btw hebt teruggekregen geen omkijken meer hebt naar aangifte. N.b. u kunt niet om ontheffing vragen voor het jaar waarin u de btw terugvraagt. Het eerste jaar moet u gewoon kwartaalaangifte btw doen.

Een dergelijke tekst zal volstaan:

“Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend.