Het rendement op zonnepanelen

De energieprijzen zijn weer gestegen

In de afgelopen 20 jaar zijn de energieprijzen met gemiddeld ca. 2% per jaar gestegen. Vooral als gevolg van de hogere energie belasting. Daarnaast zijn de kosten voor een PV-systeem de afgelopen jaren sterk gedaald. Beide trends zorgen er voor dat de terugverdientijd voor een compleet zonnestroomsysteem nog maar 5 tot 7 jaar bedraagt. Dit is mede afhankelijk van de ligging van uw dak. Het rendement op zonnepanelen is veel hoger dan in het geval hetzelfde bedrag op de bank wordt gezet tegen de huidige rente van 0,05%. Het rendement op zonnepanelen (financieel) betreft tussen de 10 en 20%.

Een voorbeeld

In onderstaand voorbeeld is een vergelijking weergegeven tussen een netto investering van € 5054 in een doe-het-zelf PV-systeem van 15 Zwarte zonnepanelen en het rendement van hetzelfde bedrag indien dit op de bank gezet wordt. 15 zonnepanelen van 300 Wp leveren per jaar ca. 4095 kWh op. Bij een energieprijs van € 0,20/kWh brengt dit per jaar € 819 op. In de vergelijking wordt opgenomen dat de energieprijzen jaarlijks stijgen met 0%, 2% of 4%. Tevens gaan we ervan uit dat de opbrengst van de zonnepanelen weer op de bank wordt gezet en dat er na 15 jaar een nieuwe omvormer wordt geplaatst.

rendement op zonnepanelen

In bovenstaande grafiek ziet u dat na 25 jaar de meeropbrengst van zonnepanelen op kan lopen tot bijna € 30.000 indien de energieprijzen met 4% per jaar stijgen. Zelfs bij gelijkblijvende energieprijzen is het voordeel nog altijd ongeveer € 15.000. Tevens ziet u in de grafiek dat de terugverdientijd voor alle gevallen circa 6 jaar is. Na deze 6 jaar is de energie van de zonnepanelen gratis.