Hoe werken slimme zonnepanelen?

Slimme zonnepanelen bestaan uit 3 componenten:

  • Zonnepanelen
    De zonnepanelen zelf kunnen van verschillende merken zijn. Hoe werken slimme zonnepanelen? Je kunt verschillende types en vermogens door elkaar gebruiken. Ideaal als u wilt uitbreiden en panelen wilt plaatsen met meer vermogen. Hellingshoek, portret of landscape. Bij het ontwerpen kunt u meer letten op bijvoorbeeld symmetrie zodat het esthetisch verantwoord is.
  • Power-Optimizers
    Een optimizers is een klein kastje dat achter elk paneel wordt gemonteerd. Deze power optimizers maken de panelen slim.Elk paneel wordt op een optimizer aangesloten. De optimizers worden zelf als string op elkaar aangesloten.
  • Slimme omvormer
    De optimizers communiceren met de omvormer. Zo weet de omvormer welk vermogen elk paneel kan produceren. Dat resulteert in een spanning die per optimizer/paneel varieert – afhankelijk van het beschikbare vermogen.

Monitor

Voorbeeld 1De layout van de opstelling valt direct op van uw systeem op het dak, die is zeer herkenbaar. Ook de kleur van de panelen valt op: donkere panelen (of zelfs zwarte) geven minder prestatie dan fel-blauwe panelen. Van elk paneel is de opbrengst direct zichtbaar. Bij een storing of vogelpoep op een paneel  is direct zichtbaar waar het paneel ligt en welk paneel vervangen danwel gepoetst moet worden.

In het voorbeeld hiernaast, genereert het “minst gunstig gelegen” paneel 102 Wh, het “beste” paneel produceert 134 Wh. Dat verschil komt door schaduw of door warmteontwikkeling doordat een paneel bijvoorbeeld minder gekoeld wordt door zijn beschutte ligging. Een traditioneel systeem zou 18×102 Wh =  maximaal 1836 Wh produceren, het zwakste paneel bepaalt immers de opbrengst.

Met Solar Edge wordt een productie van 2155 Wh behaald, dat is 17% hoger!

Solar Edge

De slimme oplossing is ontwikkeld door Solar Edge, een Israëlisch bedrijf dat wereldwijd 70% marktaandeel heeft in DC-optimalisatie. Al ruim 1.800.000 Optimizers en 68.000 omvormers zijn er wereldwijd bij klanten geïnstalleerd! Bekijk hier de website van SolarEdge of de brochure: Hoe werken slimme zonnepanelen.

SolarEdgeLogo300