Home > Over zonnepanelen

OVER ZONNEPANELEN

Werking zonnepanelen

Wat wij kunnen vertellen over zonnepanelen: ze zijn opgebouwd uit meerdere zonnecellen die aan elkaar gekoppeld zijn. Veelal worden er 60 cellen toegepast voor één paneel. Een zonnecel zet lichtenergie om in elektrische energie. De basis hiervoor is een dun plaatje silicium waaraan borium en fosfor zijn toegevoegd waardoor een goede halfgeleider ontstaat. Als nu de beide zijden van de halfgeleider met elkaar worden verbonden kan er, indien er licht op de cel valt, een elektrische stroom gaan lopen. De stroom die gaat lopen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid licht dat op de cel valt.

Deze techniek is met name door het ruimtevaartprogramma van de NASA en de energie crisis sterk ontwikkeld waardoor we nu ca. 15% van de energie van het licht kunnen omzetten in elektriciteit. Eén cel geeft een spanning van ongeveer 0,5 Volt, waardoor een paneel van 60 cellen in totaal een spanning afgeeft van ca. 30V. Een bijbehorende maximale stroomsterkte van 8 ampere zorgt ervoor dat een paneel een piekvermogen heeft van 240 Watt.

PV-systeem

Een photovoltaïsch systeem (photos=licht en volt de eenheid van elektrische spanning), of kortweg een PV-systeem, bestaat in hoofdlijnen uit een drietal onderdelen. Ten eerste een aantal panelen, welke de elektriciteit opwekken. Hoe meer panelen, hoe meer elektriciteit opgewekt kan worden. Deze panelen worden, net zoals de zonnecellen in het paneel, in serie geschakeld waardoor er een hoge gelijkspanning wordt opgewekt en dus een hoger elektrisch vermogen.

Het tweede onderdeel is de omvormer. Dit cruciaal onderdeel van het systeem, zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkspanning wordt omgezet in een wisselspanning van 230V. De omvormer dient zorgvuldig gekozen te worden om een zo hoog mogelijk rendement uit het gehele systeem te verkrijgen.

Het laatste onderdeel is het elektriciteitsnet. De opgewekte 230V wisselstroom wordt middels een aparte groep in de meterkast aan het elektriciteitsnet gekoppeld, waardoor het mogelijk is om de stroom terug te leveren. In de meterkast is tevens de verbruiksmeter opgenomen. Indien er nog een oude draaischijfmeter is geïnstalleerd, dan kan deze terugdraaien in het geval er meer energie door de panelen wordt opgewekt dan dat er op dat moment wordt afgenomen. Tegenwoordig zijn er steeds meer digitale telwerken geïnstalleerd. Deze telwerken hebben meestal aparte tellers voor de afgenomen hoeveelheid elektriciteit en voor de opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

TEL: 085 060 09 10

Wilt u een
Gratis energie
Advies gesprek?

vraag een
vrijblijvende
offerte aan

meer weten over
schaduwsimulatie?

neem contact
met ons op

Monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen

Grofweg kun je de zonnepanelen in 2 categorieën opdelen; namelijk de panelen die opgebouwd zijn uit monokristallijn (één enkel kristal) silicium en die opgebouwd zijn uit polykristallijn (meerdere kristallen). Met betrekking tot de opbrengst zijn de verschillen niet groot. Monokristallijne panelen zouden een iets hoger piekvermogen afgeven, ca 4%. Daar staat tegenover dat de polykristallijne een betere opbrengst zouden hebben bij diffuus licht, wat we in nederland veelal hebben. Klik hier voor referenties.

Salderen

Voor het salderen is een wettelijke regeling die inhoudt dat elektriciteit die aan het net wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net opgenomen stroom. Als u een PV-systeem heeft die op jaarbasis bijvoorbeeld 2050 kWh opbrengt (een systeem van ca 2400 Wattpiek) en u verbruikt op jaarbasis 3500kWh, dan behoeft u enkel voor het verschil, 1450kWh te betalen aan het elektriciteitsbedrijf.

Het salderen is onbeperkt. Slechts indien u meer kWh opwekt dan u verbruikt per jaar, krijgt u voor de kiloWatts die u meer opwekt dan u verbruikt een kleinere vergoeding van het energiebedrijf. In de meeste gevallen kunt u het beste een systeem kiezen dat niet meer energie opwekt dan u zelf verbruikt.

Maximaal vermogen

Indien een pv-systeem aan het elektriciteitsnet wordt gekoppeld, is de hoofdzekering bepalend voor het maximaal terug te leveren hoeveelheid elektriciteit. Indien de hoofdzekering 25A is zullen de aparte groepen minimaal een stap lager, dus maximaal op 16 A afgezekerd mogen worden. Hierdoor wordt het maximale op te wekken vermogen beperkt tot 230V*16A=3680Watt per fase. Als uw huis een 3-fasen aansluiting heeft (3x25A) kunt u maximaal 3x 3680Watt terugleveren.

In het geval dat de hoofdzekering 35A groot is zal de groep op 25A afgezekerd mogen worden. Dit geeft dan een maximaal vermogen van 5750Wp per fase. Het is overigens verplicht om, voor systemen met een groter vermogen dan 600Wp, gebruik te maken van een separate groep in de meterkast waar enkel en alleen het PV-systeem op is aangesloten.

Subsidie

In plaats van de subsidieregeling uit 2013 kunnen particulieren nu de BTW over het gehele aankoopbedrag, incl montage terug krijgen. Solartec zorgt samen met u dat dit proces goed verloopt.

Lees hier meer over teruggave BTW particulieren

Voor ondernemers gelden de volgende fiscale mogelijkheden;

Fiscale voordelen ondernemers

WERKING ZONNEPANELEN

Wat wij kunnen vertellen over zonnepanelen: ze zijn opgebouwd uit meerdere zonnecellen die aan elkaar gekoppeld zijn. Veelal worden er 60 cellen toegepast voor één paneel. Een zonnecel zet lichtenergie om in elektrische energie. De basis hiervoor is een dun plaatje silicium waaraan borium en fosfor zijn toegevoegd waardoor een goede halfgeleider ontstaat. Als nu de beide zijden van de halfgeleider met elkaar worden verbonden kan er, indien er licht op de cel valt, een elektrische stroom gaan lopen. De stroom die gaat lopen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid licht dat op de cel valt.

Deze techniek is met name door het ruimtevaartprogramma van de NASA en de energie crisis sterk ontwikkeld waardoor we nu ca. 15% van de energie van het licht kunnen omzetten in elektriciteit. Eén cel geeft een spanning van ongeveer 0,5 Volt, waardoor een paneel van 60 cellen in totaal een spanning afgeeft van ca. 30V. Een bijbehorende maximale stroomsterkte van 8 ampere zorgt ervoor dat een paneel een piekvermogen heeft van 240 Watt.

PV-SYSTEEM

Een photovoltaïsch systeem (photos=licht en volt de eenheid van elektrische spanning), of kortweg een PV-systeem, bestaat in hoofdlijnen uit een drietal onderdelen. Ten eerste een aantal panelen, welke de elektriciteit opwekken. Hoe meer panelen, hoe meer elektriciteit opgewekt kan worden. Deze panelen worden, net zoals de zonnecellen in het paneel, in serie geschakeld waardoor er een hoge gelijkspanning wordt opgewekt en dus een hoger elektrisch vermogen.

Het tweede onderdeel is de omvormer. Dit cruciaal onderdeel van het systeem, zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkspanning wordt omgezet in een wisselspanning van 230V. De omvormer dient zorgvuldig gekozen te worden om een zo hoog mogelijk rendement uit het gehele systeem te verkrijgen.

Het laatste onderdeel is het elektriciteitsnet. De opgewekte 230V wisselstroom wordt middels een aparte groep in de meterkast aan het elektriciteitsnet gekoppeld, waardoor het mogelijk is om de stroom terug te leveren. In de meterkast is tevens de verbruiksmeter opgenomen. Indien er nog een oude draaischijfmeter is geïnstalleerd, dan kan deze terugdraaien in het geval er meer energie door de panelen wordt opgewekt dan dat er op dat moment wordt afgenomen. Tegenwoordig zijn er steeds meer digitale telwerken geïnstalleerd. Deze telwerken hebben meestal aparte tellers voor de afgenomen hoeveelheid elektriciteit en voor de opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

MONOKRISTALLIJNE EN POLYKRISTALLIJNE ZONNEPANELEN

Grofweg kun je de zonnepanelen in 2 categorieën opdelen; namelijk de panelen die opgebouwd zijn uit monokristallijn (één enkel kristal) silicium en die opgebouwd zijn uit polykristallijn (meerdere kristallen). Met betrekking tot de opbrengst zijn de verschillen niet groot. Monokristallijne panelen zouden een iets hoger piekvermogen afgeven, ca 4%. Daar staat tegenover dat de polykristallijne een betere opbrengst zouden hebben bij diffuus licht, wat we in nederland veelal hebben. Klik hiervoor op referenties.

SALDEREN

Voor het salderen is een wettelijke regeling die inhoudt dat elektriciteit die aan het net wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net opgenomen stroom. Als u een PV-systeem heeft die op jaarbasis bijvoorbeeld 2050 kWh opbrengt (een systeem van ca 2400 Wattpiek) en u verbruikt op jaarbasis 3500kWh, dan behoeft u enkel voor het verschil, 1450kWh te betalen aan het elektriciteitsbedrijf.

Het salderen is onbeperkt. Slechts indien u meer kWh opwekt dan u verbruikt per jaar, krijgt u voor de kiloWatts die u meer opwekt dan u verbruikt een kleinere vergoeding van het energiebedrijf. In de meeste gevallen kunt u het beste een systeem kiezen dat niet meer energie opwekt dan u zelf verbruikt.

MAXIMAAL VERMOGEN

Indien een pv-systeem aan het elektriciteitsnet wordt gekoppeld, is de hoofdzekering bepalend voor het maximaal terug te leveren hoeveelheid elektriciteit. Indien de hoofdzekering 25A is zullen de aparte groepen minimaal een stap lager, dus maximaal op 16 A afgezekerd mogen worden. Hierdoor wordt het maximale op te wekken vermogen beperkt tot 230V*16A=3680Watt per fase. Als uw huis een 3-fasen aansluiting heeft (3x25A) kunt u maximaal 3x 3680Watt terugleveren.

In het geval dat de hoofdzekering 35A groot is zal de groep op 25A afgezekerd mogen worden. Dit geeft dan een maximaal vermogen van 5750Wp per fase. Het is overigens verplicht om, voor systemen met een groter vermogen dan 600Wp, gebruik te maken van een separate groep in de meterkast waar enkel en alleen het PV-systeem op is aangesloten.

SUBSIDIE

In plaats van de subsidieregeling uit 2013 kunnen particulieren nu de BTW over het gehele aankoopbedrag, incl montage terug krijgen. Solartec zorgt samen met u dat dit proces goed verloopt.

Lees hier meer over teruggave BTW particulieren

Voor ondernemers gelden de volgende fiscale mogelijkheden;

Fiscale voordelen ondernemers

Wilt u een
Gratis energie
Advies gesprek?

vraag een
vrijblijvende
offerte aan

meer weten over
schaduwsimulatie?

neem contact
met ons op